jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

WIG30 – analiza spółek Blue Chips

Uczestnikami indeksu WIG30 jest 30 spółek z najwyższą pozycją w rankingu wyznaczanym w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia, kwietnia, lipca i października. Ranking obliczany jest na podstawie obrotów za ostatnie 12 miesiecy oraz wartość akcji w wolnym obrocie na dzień rankingu.

wig30 - blue chips Indeks WIG30 jest publikowany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2012 r. i wynosiła 2582,98 pkt. WIG30 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie.

Istnieją odpowiedniki indeksu WIG30 obliczane w walutach obcych – w Euro oraz Dolarze amerykańskim. Ich nazwy to WIG30USD oraz WIG30EUR. Pozwalają na przeprowadzenie analizy opłacalności inwestycji dla inwestora zagranicznego.

W dolnej części wykresu prezentowane są jest wskaźnik. Wskaźnik DTOsc oraz wskaźnik trendowy Simple Trend Tester udostępniam na blogu. Są one do zaimportowania do programu do analizy technicznej Metastock. We wpisach dokładnie pokazuje ścieżkę implementacji w programie.

Ostatnie informacje z GPW sugerują, że jednak WIG30 nie zastąpi indeksu WIG20, kontrakty dla indeksu WIG20 pozostaną notowane z mnożnikiem x20 . Kontrakt na indeks WIG30 nie pojawi się. Dziwne to postępowanie, zwłaszcza że od kilku lat rynek sugerował, że indeksem składającym się z mniejszej ilości spółek łatwo manipulować. Jak widać tendencje utrzymania obecnego stanu utrzymują się wśród członków giełdy. Jednak jestem zdania, że nie jest to głównie język rodzimych przedstawicieli, a raczej graczy z większych stolic europejskich centrów finansowych. Od Stycznia nie są już obliczane indeksy WIG50 oraz WIG250. Stare indeksy mWIG40 oraz sWIG80 wracają do łask.

Wykresy w interwale tygodniowym, wskaźnik DTOsc pokazuje kierunek transakcji na najbliższe sesje giełdowe.