jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

Dual Time Frame Momentum w aplikacjach AT

Dual Time Frame Momentum to strategia używana dla określenia optymalnych warunków transakcji w oparciu o wskaźnik momentum DTOsc w dwóch przedziałach czasowych.

strategia podwójnych ram czasowychWskaźnik ten jest połączeniem STS (więcej o wskaźniku Stochastic) oraz RSI. Wyższa rama czasowa określena potencjalny kierunek transakcji, niższa miejsce zawarcia transakcji. Na wykresie kolor wstęgi zielony pokazuje, kiedy możliwa jest gra na wzrost, czerwony kiedy na spadek. Natomiast wskaźnik poniżej z  dwiema liniami (szybką i sygnalną, które stanowią średnie obliczonego wskaźnika) trend zmiany ceny na wykresie, gdzie realizacja transakcji następuje po zmianie kierunku na ten prezentowany przez wstęgę powyżej.

Strategia Dual Time Frame Momentum jest jednym z lepszych filtrów służącym do wyszukiwania optymalnych inwestycji. Metoda ta może stanowić samodzielną strategię inwestycyjną, ale na ogół jest stosowana jako część planu inwestycyjnego, który obejmuje również wyznaczanie pozycji ceny, formacji i punktu czasowego w celu określania sygnałów K/S i z akceptowaną poziomem zaangażowania kapitałowego. Strategia Dual Time Frame Momentum może być stosowana na każdym rodzaju rynku i w każdych dwóch przedziałach czasowych.

Sposób zachowania Dual Time Frame Momentum przedstawia tabela poniżej:

DTOsc momentum w dłuższym przedziale czasowym
DTOSc momentum w krótszym przedziale czasowym
Trend wzrostowy (zielona wstęga) Pozycja długa po zmianie trendu na wzrostowy pod warunkiem, że zmiana na trend wzrostowy nastąpiła pod strefą wykupienia OB.
Trend wzrostowy, strefa OB (czerwona wstęga) Bez otwierania nowej pozycji długiej. Możliwa pozycja krótka po zmianie trendu na spadkowy.
Trend spadkowy (czerwona wstęga) Pozycja krótka po zmianie trendu na spadkowy pod warunkiem, że zmiana na trend spadkowy nastąpiła nad strefą wyprzedania OS.
Trend spadkowy, strefa OS (zielona wstęga) Bez otwierania nowej pozycji krótkiej. Możliwa pozycja długa po zmianie trendu na wzrostowy.

* opracowanie własne na podstawie książki HPTS

 

Wskaźnik DTOsc jest autorskim narzędziem Roberta Minera, który umieścił ten indykator w swoim flagowym produkcie, programie do analizy technicznej – Dynamic Trader. W ostatniej odsłonie tej aplikacji można również sprawdzić trend wskaźnika w wyższej ramie czasowej prezentowanej w postaci charakterystycznych kolorowych prostokątów widocznych w wewnętrznym oknie wskaźnika (DTFM).

Wskaźnik Momentum DTOsc w DT7

Udało mi się dostosować wskaźnik DTOsc do działania w środowisku programu do analizy technicznej używanego przeze mnie w analizowaniu rynków. Adaptacja w Metastock nie nastręczyła wiele problemów, można analizować strategię Dual Time Frame Momentum (DTFM) również w tej aplikacji. Zbudowałem wskaźnik, który w graficzny sposób na wykresie przedstawia zachowanie momentum w dwóch ramach czasowych – w postaci linii dla wykresu dziennego i wstęgi dla ramy tygodniowej. Udostępniam go za darmo we wpisie Dual Time Frame Momentum. Do pobrania udostępniłem również jeden z ostatnich zaproponowanych przez Roberta Minera wskaźników – Dual Look Back Momentum – czyli połączenie dwóch okresów badawczych wskaźnika DTOsc.

Dual Time Frame Momentum w Metastock

Ostatnim czasem próbuje swoich sił w programie Amibroker. Wskaźnik DTOsc jest ogólnie dostępny w sieci, można go pobrać w sekcji Library producenta oprogramowania. Dla swojego użytku częściowo zmodyfikowałem kod AFL, stworzyłem wstęgę dla pokazania trendu w wyższej ramie czasoewj. Wskaźnik DTOsc oraz wskaźnik DLB Momentum udostepniam na blogu w tym wpisie.

DTFM w Amibroker

Metatrader 4 umożliwia implementację zewnętrznych wskaźników. Kod wskaźnika DTOsc również został dostosowany do działania w tym programie.

DTOsc oraz DTFM w Metatrader 4