jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

Skaner rynku giełdowego – obiektywny warunek Dynamic Trading

Skaner rynku giełdowego dokonuje selekcji spółek w oparciu o kierunek wskaźnika DTOsc w wyższej ramie czasowej.

Skaner rynku giełdowego DTOsc Dla rynku akcyjnego, którego dotyczy powyższa analiza, tą ramą jest wykres tygodniowy. Skaner rynku pozwala na prezentację spółek, których trend wskaźnika DTOsc jest wzrostowy lub jest w strefie wyprzedania. Tak więc spełnione jest obiektywne i minimalne kryterium zainteresowania się danym walorem z punktu widzenia mojej strategii inwestowania – trend wskaźnika w wyższej ramie czasowej pokazuje kierunek transakcji.

Dzienne wykresy spółek prezentowane poniżej są wynikiem selekcji opartej o wskaźnik DTOsc w interwale tygodniowym. Linie wskaźnika tygodniowego są w strefie wyprzedania OS lub w trendzie wzrostowym (wartości mniejsze od 80 dla obu linii) – podążają zgodnie z kierunkiem transakcji. Tak więc pozostaje szukać synchronizacji z DTOsc w układzie dziennym, która da podstawą do budowania strategii opartej o metodę Roberta Minera – połączenie 4 elementów: DTOsc, Struktury, Ceny Docelowej oraz Czasu.

Skaner rynku giełdowego z punktu widzenia zachowania DTOsc nie pokazuje czystego układu do kupna, ale pomaga w wyłonieniu perspektywicznych spółek do obserwacji. Dalsza praca polega na znalezieniu właściwego miejsca do transakcji zgodnie z metodologią oraz aktywację strategii w oparciu o Swing Entry lub Trailing One Bar High. Szczegóły znajdują się w opisie mojej strategii inwestowania.

Spółki z polskiego rynku są płynne, tj. średni obrót z 30 sesji giełdowych jest większy od 200 tysięcy złotych (eliminowane są przypadkowe wymiany akcji podczas sesji, które podwyższają sztucznie obrót). W tej selekcji pomijam spółki o płynności 100-200 tysięcy złotych.

Selekcja spółek w oparciu o wskazania momentum w wyższej ramie czasowej jest podstawą do szukania obiektywnych warunków do zainteresowania się walorem zgodnie z planem zaprezentowanym we wpisie Plan inwestycyjny – kluczowe elementy.

Skaner rynku giełdowego oparty o wskazania wskaźnika DTOsc w wyższej ramie czasowej to zaledwie początek w selekcji spółek. To pierwszy podstawowy krok, rozpoczynający drogę wyboru walorów do dalszej pracy z wykresami w programach do analizy technicznej.

Warto zapoznać się z pozostałymi elementami strategii inwestycyjnej aby umiejętnie wyizolować najlepsze spółki do dalszej obserwacji. Skaner rynku giełdowego nie powinien być traktowany jako samoistny system inwestycyjny.