jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

High Probability Trading Strategies – Robert Miner

High Probability Trading Strategies to moja podstawowa lektura, po którą sięgam jak tylko mam czas, mimo że czytałem już ją kilka razy.

HPTS - High probability trading strategiesCały czas wychwytuje nowe zwroty oraz myśli autora, które wpływają na moją psychikę świadomego inwestora.  Robert Miner , krok po kroku i bardzo przystępnym, prostym językiem, pokazuje każdy aspekt planu inwestycyjnego – od otwarcia pozycji (Swing Entry, Trailing 0ne Bar High/Low) do jej zamknięcia – który opracował i udoskonalał w czasie swojej kariery.

W rezultacie mamy możliwość poznania kompletnej metody inwestowania, która pozwala dokonywać transakcji z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu na różnych rynkach oraz w różnych interwałach czasowych.

Po lekturze tej książki, która niewątpliwie stanowi przewodnik w świecie inwestycji giełdowych, można nauczyć się, jak rozpoznawać okazje inwestycyjne oraz określić strategię – wyznaczać cenę wejścia w pozycję, poziom zlecenia stoploss, zarządzać pozycją aż do momentu jej zamknięcia. Miner pokazuje w jaki sposób cztery podstawowe składowe strategii – DTOsc w podwójnej ramie czasowej (Dual Time Frame Momentum), Formacje Trendu i Korekty, Cena (Price Target) oraz Punkt Czasowy (Time Target), tworzą całość prowadząc inwestora drogą do sukcesu na rynku.

Książka Roberta Minera opisuje sposób analizowania rynku i dzięki temu budowania strategii inwestycyjnych, które pozwalają opisać każdy instrument w każdej ramie czasowej.

Fenomen tej techniki opiera się m.in. na dynamicznym podejściu do tradingu, którego źródło stanowi analiza momentum w podwójnej ramie czasowej (DTOsc), Ceny, Czasu oraz Formacji Trendu i Korekty.

Analiza wskaźnika DTOSc w podwójnej ramie czasowej Dual Time Frame Momentum służy do filtrowania rynku pod kątem kierunku i realizacji transakcji. Transakcja powinna być zawierana zgodnie z kierunkiem momentum w dłuższym przedziale czasowym bezpośrednio po zmianie kierunku w krótszym przedziale czasowym.

Analiza Formacji ma na celu określenie czy rynek jest w trakcie trendu czy korekty oraz potencjalnie w którym miejscu aktualnie się znajduje. Rozpoznawanie formacji bazuje na uproszczonej analizie Teorii Fal Elliotta i ogranicza się do impulsów oraz prostych i złożonych korekt. Czasami ta analiza struktury ruchu nie wystarcza i wówczas należy wykorzystać bardziej szerszą wiedzę z zakresu TFE popartą rynkowym doświadczeniem.

Analiza Poziomów Cenowych pozwala prognozować najbardziej prawdopodobne poziomy docelowe formacji oraz poziomy wsparcia lub oporu. W jej ramach wykorzystywane są wewnętrzne i zewnętrzne zniesienia Fibonacciego oraz projekcje APP (Alternate Price Projection).

Analiza Punktu Czasowego pomaga wyznaczyć z wyprzedzeniem względnie wąski przedział czasowy, w którym rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia punktu zwrotnego. W tej analizie stosowane są proporcje i projekcje czasowe oraz wstęgi czasowe.

Przedmowę do wydania polskiego napisał ceniony analityk-trader, Pan Paweł Danielewicz

“Robert Miner to bez wątpienia szczególna postać współczesnego świata analizy technicznej. Jego epokowe dzieło Dynamic Trading wywarło jak wiadomo ogromny wpływ na całą rzeszę inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Nie ukrywam, że koncepcje przedstawione w tej książce całkowicie zrewolucjonizowały również i moje podejście do analizy technicznej. […]

Zachęcony licznymi pozytywnymi rekomendacjami książki Dynamic Trading w końcu sięgnąłem po nią, uważnie ją przestudiowałem (zajęło mi to parę miesięcy) i ostatecznie całkowicie zmieniłem swoje mylne wyobrażenie o technikach Fibonacciego. Z ogromnego sceptyka zacząłem się pomału przeobrażać w propagatora metod bazujących na naszym klejnocie geometrii jakim są bez wątpienia współczynniki: 0.618 i 1.618. […]

To, że na płynnych rynkach występują często ruchy trzyfalowe, bądź pięciofalowe nie jest z pewnością jakimś nowym odkryciem (pisał już o tym Elliott). Ale to w jaki sposób, opisując strukturę impulsu bądź korekty przy pomocy odpowiednio dobranych współczynników Fibonacciego, uzyskać na wykresie wąski korytarz cenowy (strefę wsparcia/oporu) jest już wiedzą nietuzinkową i wyjątkowo cenną. Dzięki niej bowiem jesteśmy w stanie konstruować na wykresach obszary cenowe, w rejonach których bardzo często dochodzi do formowania się istotnych punktów zwrotnych.

W książce znajdziecie zatem Państwo szczegółowy opis niezwykle użytecznej techniki APP (Alternate Price Projection), dowiecie się także, jak umiejętnie wykorzystać technikę grupowania zniesień wewnętrznych i zewnętrznych, by przy jej pomocy tworzyć na wykresach naprawdę nieprzypadkowe rejony cenowe. Jeśli dodatkowo wzbogacicie Państwo tę wiedzę o elementy bazujące na analizie czasu (również dokonywanej przez pryzmat współczynników Fibonacciego), a także zaimplementujecie odpowiednio dobrane oscylatory, to naprawdę zwiększycie swoje szanse na odniesienie sukcesu rynkowego. […]”