jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

Jak inwestować na giełdzie – Warsztat Tradera

Jak inwestować na giełdzie, czyli jak zbudować skuteczny plan inwestycyjny, który pozwoli zawierać transakcje z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu.

jak inwestować na giełdzieInwestuje już od kilku lat. Na początku był tylko rynek akcyjny na polskiej giełdzie. Od czasu, kiedy forex stał się popularny, sięgnąłem również do rynku OTC – wybrałem kilka walut, surowców oraz indeksów. Do każdego rynku mam opracowany indywidualny plan gry, który pozwala skupić mi się tylko na poszukiwaniu setup-ów do zajęcia pozycji, które dają wysoką szansę osiągnięcia zysku. Może brzmieć to banalnie i zbyt prosto, ale aby mój plan gry był skuteczny, potrzebowałem spędzić dużą ilość czasu przed monitorem obserwując poszczególne instrumenty. Starałem się wychwycić sytuację zwrotne – tj, takie kiedy rozpoczynał się dynamiczny ruch generujący potencjalne duże zyski.

Jak inwestować na giełdzie – nie będę się rozpisywał, jak zakładać rachunek brokerski bo w dzisiejszych czasach to drobnostka. Skupię się na praktycznym aspekcie spekulacji giełdowej, a więc strategii inwestycyjnej.

Jestem zwolennikiem analizy technicznej i z jej dorobku czerpie wiedzę, która pozwala mi na budowanie scenariuszy inwestycyjnych. Ruchy na rynkach są powtarzalne i można ubrać je w pewne schematy – to co wydarzyło się w przeszłości z pewnością wydarzy się w przyszłości. Choć niektórzy uważają, że jest to niemożliwe i traktują analizę techniczną jako przykład słabej efektywności rynku, a więc takiej na której nie można zarobić pieniędzy. Ja się z tym nie zgadzam. Teoria Dowa i Teoria Fal Elliotta działają, a powtarzające się struktury korekt i impulsów są tego potwierdzeniem. Wykresy giełdowe to również nie teoria Random Walk – ruchy są uporządkowane i zsynchronizowane w cenie i czasie, na rynkach występują trendy. Dzięki trendom zarabia się pieniądze.

Schematy oparte o ciąg liczb Fibonacciego to również przykład harmonii wprost przeniesiona z prawdziwego życia, począwszy od mikro, a skończywszy na świecie makro. Niektórzy stwierdzą, że to samospełniająca się przepowiednia, ale zawsze znajdą się maruderzy, którzy nie chcą uznać prostych zasad inwestowania.

Zatem jak inwestować na giełdzie, aby osiągnąć sukces rozpatrywany przez pryzmat zysków, wymiernej wartości – pieniądza.

 

1. Zbuduj plan inwestycyjny, który będzie określał twoje podejście do inwestowania na giełdzie bądź rynku forex oraz sposób zarządzania pozycją.

Trading nigdy nie powinien być nałogiem (jak palenie papierosów), który daje satysfakcję z wchodzenia i wychodzenia z rynku. Takie praktyki zaburzają ocenę sytuacji; myślenie zostaje zastąpione pragnieniem zawierania transakcji- Richard Wyckoff

Jestem zwolennikiem analizy technicznej. Inwestuję na giełdzie oraz na rynku forex, jednak mam tylko kilka ulubionych instrumentów (kontrakty CFD na indeksy SP500 oraz DAX, EURUSD). Jestem swing traderem, to znaczy inwestuję zgodnie z naturalnymi ruchami rynków, podstawą do zawierania transakcji są swingi korekcyjne. Jeżeli z kontraktami CFD nie mam problemu, ponieważ na rynkach działa tzw. market maker zapewniający odpowiednią płynność, to jak dokonać wyboru spółek, jak inwestować na giełdzie?

Na polskim parkiecie jest prawie 900 spółek, jeżeli zsumuje się te z głównego parkietu oraz New Connect – moja pierwsza selekcja to odpowiednia płynność obliczana jako średnia z obrotu z 30 sesji wstecz.

Dzielę spółki na dwa segmenty, które pozwalają mi inwestować na giełdzie trzymając się moich zasad zarządzania pozycją:
– płynność 100-200 tysięcy PLN – to spółki, gdzie można wejść kapitałem maksymalnie do 5 tysięcy PLN w jednorazową transakcję z zastosowaniem zasad o ekspozycji kapitału (wielkość ryzyka),
– płynność powyżej 200 tysięcy PLN, wielkość zlecenia zgodna z zasadami zarządzania pozycją, ryzyko zlecenia nie jest większe niż 3-4% wartości rachunku brokerskiego.
W przypadku rynku forex płynność nie ma znaczenia przy czym ryzyko na transakcji nie jest większe niż 2-4% wartości rachunku.

Moja strategia inwestowania jest prosta oraz łatwa do zastosowania – charakteryzuje się opisaniem czterech podstawowych elementów, niezbędnych analiz, które stanowią dane wejściowe (obiektywne i subiektywne warunki dające sygnał otwarcia pozycji) – pokazują jak inwestować na giełdzie.

Moje ramy czasowe to:
– dla rynku akcyjnego tydzień i dzień,
– dla rynku forex, CFD dzień, godzina, 15 minut.

O wielkości zlecenia decydują moje zasady Money Management – ekspozycja kapitału (ryzyko inwestycyjne), na które składają się dwa elementy: odległość zlecenia obronnego od poziomu wejścia oraz procent zaangażowania dostępnego kapitału – pozwala unikać wchodzenia dużym kapitałem w „pewniaków” i ściśle definuje plan jak inwestować na giełdzie. Udostępniłem do pobrania arkusz XLS, który pozwala na obliczanie wielkości pozycji na rynku akcji i forex.

Kilka rad jak inwestować na giełdzie zawarłem również we wpisach o początkach mojego tradingu oraz w wskazówkach odnośnie ram czasowych, jakie używam przy budowaniu scenariuszy inwestycyjnych.

 

2. Dokonuj transakcji zgodnie z planem inwestycyjnym.

Im lepiej rozumiesz koncepcję, na podstawie której inwestujesz, i to, co może ona dawać we wszystkich typach sytuacji rynkowych, tym mniej będziesz potrzebował historycznych testów- Tom Basso
Trzeba sobie określić pewne parametry. Kiedy zajmuję pozycję, nie dopuszczam do sytuacji, w której rynek zaszedłby zbyt daleko w przeciwnym kierunku. Trzeba trzymać się jasno określonych reguł i stosować je w zdyscyplinowany sposób. Trzeba działać konsekwentnie i zdecydowanie- Donald Stevens

Po selekcji płynnościowej przychodzi czas na wybór spółek i instrumentów, które znajdują się w ciekawym – odpowiednim do zawarcia transakcji miejscu na rynki. Potencjalne walory znajdują się w trendzie wzrostowym lub są bliskie zmiany kierunku ruchu na wzrostowy. W przypadku forex, nie dokonuje selekcji ponieważ obserwuję je na bieżąco i spekuluje zarówno na wzrost jak i spadek.

W moim przypadku obiektywnym kryterium zainteresowania się danym walorem jest wskaźnik DTOsc, który pokazuje trend zmiany ceny w interwale tygodniowym i dziennym – to są dwie ramy czasowe, które używam dla rynku spółek – określa strategię Dual Time Frame Momentum.

Obserwowanie zachowania wskaźnika momentum to jeden z elementów skutecznego planu inwestycyjnego.

Zagrania są dokonywane na wybicie ekstremów w ruchach (lub też lokalnych dołków i szczytów) lub też oparte są o układy korekcyjne i szukanie końców fal C korekty. Z tym elementem wiążą się dwa sposoby otwierania pozycji – Swing Entry oraz Trailing One Bar High/Low.

Swoimi zagraniami dzielę się na tym blogu, pokazuje jak inwestować na giełdzie i forex – podając plan wejścia z poziomami obrony oraz zasięgu.

 

3. Monitoruj transakcje, zarządzaj pozycją.

Rynek zawsze mówi co masz zrobić. Mówi: Wejdź. Wyjdź. Przesuń stopa. Zamknij transakcję. Nie rób nic. Czekaj na lepszą szansę. Wszystkie te rzeczy rynek uświadamia Ci przez cały czas, musisz osiągnąć stan umysłu, w którym będziesz mógł ocenić rzeczywistość- Richard Wyckoff

Transakcja jest zawierana, kiedy spełnione są kryteria postawione w planie inwestycyjnym na podstawie strategii Dynamic Trading. Inwestycja jest prowadzona – to znaczy, zapisane są kryteria wejścia oraz poziom zlecenia obronnego. Jeżeli dojdzie do zmiany poziomu zlecenia obronnego – zapisuję dlaczego do tego doszło. Również w momencie zamknięcia transakcji opisuję, dlaczego tak się stało. Jest to podejście, który pozwala na wyciąganiu wniosków i eliminowaniu błędów nieudanych transakcji – jak inwestować na giełdzie nabiera nowego znaczenia.

Przeważnie staram się nie zamykać pozycji i utrzymuję ją tak długo jak to jest możliwe, zgodnie z dewizą – Trend is You Friend – pozwól zyskom rosnąć. Pozwalam sobie na częściowe zamknięcie pozycji aby po części zabezpieczyć zlecenie i dać upust chęci zysku. Staram się unikać tradycyjnego i obiegowego stwierdzenia, że transakcja powinna być tylko realizowana kiedy stosunek potencjalnego zysku do ryzyka wynosi 3 do 1.

System transakcyjny jest tak dobry i skuteczny jak jest silna osobowość tradera. W pierwszych latach gry na rynkach nie ustrzegłem się błędów, zbyt szybko zamykałem pozycje chociaż były obiektywne kryteria do jej utrzymania. Dlatego warto zapoznać się z powodami zamykania pozycji.

 

4. Zidentyfikuj mocne i eliminuj słabe strony planu inwestycyjnego, udoskonalaj i wprowadzaj zmiany do tradingu.

Najbardziej szokująca rzecz dotycząca zarządzania pieniędzmi to to, jak niewiele osób chce słuchać o tym i nauczyć się prawidłowego postępowania- Larry Williams

Mocną stroną mojego planu inwestycyjnego jest jego konstrukcja, która pozwala wykorzystać go zarówno na rynku akcyjnym i kontraktowym, w każdym interwale czasowym. W bardzo szybki sposób mogę oszacować trend danego instrumentu, określić struktury impulsu i korekty oraz z dokładnością podać poziomy wejścia i obrony dla zleceń. Dodatkowo wiem jak prowadzić trading, przestawiać zlecenia obronnego oraz zamykać pozycje – nie muszę się zastanawiać kiedy to robić ponieważ jest to gra oparta na trailing stopie. Nie utrzymuje stratnych pozycji bo przy błędnym oszacowaniu strategii z rynku wyrzuca mnie zlecenie obronne – pozwala to nie tracić pieniędzy.

Strategia jest uniwersalna i pokazuje dokładnie, skutecznie, prosto jak inwestować na giełdzie. Przez okres kilku lat tradingu używałem kilku strategii jest ta ostatnia jest najbardziej wygodna i dająca satysfakcję z inwestowania. W przypadku gry na kontraktach CFD używam Trailing One Bar High/Low do otwarcia pozycji co wiąże się nieraz ze spędzeniem czasu przed komputerem w celu dostosowania poziomu otwarcia zlecenia do wskazań DTOsc. W interwale dziennym transakcje są otwierane głównie w oparciu o Swing Trading (gra na wybicie ekstremum swingu) zatem całą robotę załatwia rynek.