jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

Fale Impulsu – Teoria Fal Elliotta

Fale impulsu to podstawa struktura, które pomaga rozwijać się kursowi w określonym kierunku (wzrost lub spadek).Trend is Your Friend – to proste zdanie jednak w całości oddaje o co chodzi w tradingu.

Inwestorzy szukają na wykresach właśnie struktur fal impulsu aby zarabiać na nich pieniądze. Prawidłowe zidentyfikowanie początku fali impulsu sprawia, że można wykorzystać pełen potencjał ruchu.

Teoria fal Elliotta jest zbiorem zasad, które starają się opisać zachowanie rynków w uporządkowany sposób. 60 procent tej wiedzy jest przejrzysta, prosta i łatwa w interpretacji do oceny aktualnego położenia danego instrumentu na osi ceny i czasu. Pozostałe 40 procent nie należy do łatwych, zwłaszcza dla początkujących traderów. Przy praktycznym i konserwatywnym podejściu, proponuję używać tylko tych 60 procent, które jest jasne i łatwe do zastosowania w tradingu. Gdy danego rynku nie da się opisać poprzez oznaczenie jako impuls lub korekta – analiza nie jest jasna i prosta – należy znaleźć inny rynek, który jest zgodny z Teorią Fal Elliotta, a ten pozostawić do momentu, kiedy sytuacja będzie klarowna i zrozumiała dla inwestora.

Wierzcie lub nie, ale do zidentyfikowania fal impulsu potrzeba kilku sztywnych reguł, które wyróżniają je spośród struktur widzianych na wykresach:

– fala impulsu ma na ogół prostą strukturę i łatwo ją rozpoznać ponieważ fale nie zachodzą na siebie, zbudowana jest z 5 wewnętrznych fal,
– przeważnie fala 3 bywa najdłuższą i nigdy nie jest falą najkrótszą,
– fale impulsu dzielą się na impulsy i ukośne trójkąty,

I. Fale Impulsu – podstawowe cechy

1. Impuls składa się z 5 fal. Fale zgodne z trendem głównym są oznaczone cyframi nieparzystymi: 1,3 i 5. Fale 2 i 4 to fale korekcyjne występujące w impulsie, mają kierunek przeciwny do fal 1,3 i 5.
2. Fala 2 nie schodzi poniżej fali 1 – przeważnie koniec fali 2 dociera do zniesienia wewnętrznego (Retracement) w obszarze 0,5-0,618% fali 1; w szczególnym przypadku może to być nawet 0,786% fali 1.
3. Fala 4 nie wkracza w obszar fali numer 1 – zachowanie fal 1 i 4 na siebie jest dopuszczalne na rynkach lewarowych (przeważnie rynki commodities); koniec fali 4 zatrzymuje się przy zniesieniu wewnętrznym 0,382 fali 3; maksymalnie dopuszczalna długość fali 4 dochodzi do zniesienia 0,618 fali 1 i 3.

fala 2 nie może schodzić poniżej fali 1fala 3 nie może być najkrótsza w impulsiefala 4 nie może nachodzić na szczyt fali 1

Fale wydłużone (Impulse Extension)

Czasami zdarza się, że jedna z fal impulsu w kierunku zgodnym z ruchem trendu głównego, jest falą wydłużoną. Potwierdza to siłę danego instrumentu. Wystąpienie wydłużenia w jednej z podfal impulsu stanowi wskazówkę, że dwie pozostałe fale będą podobnej długości lub będzie zachodziła między nimi zależność o współczynniku 0,618. Jeżeli falą wydłużoną jest fala 3, to fala 5 będzie miała prostą strukturę przypominającą falę 1. Szczególnie na rynkach akcyjnych wydłużeniu ulega fala 3 – jest to sygnał świadczący o angażowaniu się nowych inwestorów po wybiciu szczytu fali 1 i przekroczeniu jej projekcji APP=100% (sygnał, że nie powstaje korekta).

Czasami podfale fali wydłużonej cechuje niemal ta sama amplituda i czas trwania, co pozostałe cztery fale impulsu. Wówczas cały ruch obejmuje zamiast normalnej struktury impulsu – dziewięć fal podobnych rozmiarów. W takim przypadku trudno stwierdzić która fala jest wydłużona. Nie jest to jednak istotne ponieważ impuls składający się z pięciu fal lub dziewięciu fal ma to same znaczenie. Po 9-ciu falach o tej samej amplitudzie i czasie trwania następuje koniec całego ruchu i dochodzi do korekty.

W ramach fal wydłużonych mogą powstawać kolejne wydłużenia, jednak są to sytuacje dość rzadkie i zdarzają się przede wszystkim na rynkach towarowych, a dotyczą głównie fal 3.

fale wydłużone w impulsie

Fala załamana (Failure wave, Truncation wave)

Czasami na słabym rynku byka (w trendzie wzrostowym) lub przy formowaniu dołka (w trendzie spadkowym) fala 5 nie wychodzi poza zakres szczytu/dołka fali 3. Aby uznać, że fala 5 jest falą załamaną należy zweryfikować czy fala 5 rozwinęła się w pięć podfal. Do potwierdzenia można również wykorzystać wskaźnik – należy szukać dywergencji między ostatnim, a przedostatnim szczytem/dołkiem wskaźnika.

fala załamana

II. Ukośne trójkąty (Leading Diagonal i Ending Diagonal)

Ukośne trójkąty występują zamiast fal impulsu w określonych miejscach struktury falowej. Cechą charakterystyczną jest nachodzenie na siebie fal – co powoduje, że trójkąty ukośne to jedyne formacje pięciofalowe, w których fala numer 4 niemal zawsze wkracza w obszar fali. Należy pamiętać, że w trójkątach ukośnych żadna fala korekcyjna nie schodzi poniżej poprzedniej fali oraz fala 3 nigdy nie jest najkrótsza.
1. Powstają:
– na początku nowego impulsu, kiedy rynek nie ma jeszcze wystarczającej siły odwrócić kierunek trendu głównego – Leading Diagonal.
– na końcu impulsu – Ending Diagonal to szczególny typ fali, który pojawia się przede wszystkim, jako fala numer 5 w sytuacji kiedy poprzedzający go ruch posunął się zbyt dynamicznie i za daleko; rzadko, ale ED może skończyć się falą załamaną.
– Leading Diagonal ma układ 5-3-5-3-5, Ending Diagonal 3-3-3-3-3.
We wszystkich wypadkach powstają one jako zakończenie większych formacji wskazując na wyczerpywanie się siły trendu wyższego stopnia. Ostatnie fale formacji Diagonal często kończą się przerwaniem linii trendu poprowadzonej po szczytach/dołkach fal 1 i 3.

Bardzo nielicznie formacje trójkątów ukośnych pojawiają się w fali C należącej do korekty ABC. W podwójnych lub potrójnych trójkątach występują dopiero jako ostatnia fala C.

trójkąt początkowy w impulsietrójkąt końcowy w impulsie

TEORIA FAL ELLIOTTA – FALE IMPULSU TEORIA FAL ELLIOTTA – FALE KOREKTY CENY DOCELOWE DLA IMPULSU I KOREKTY